Месец: юни 2016

 

УН "Надежда – 2000" – 127518203 – 405

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.
Файл 2 – изтегли.
Файл 3 – изтегли.
Файл 4 – изтегли.
Файл 5 – изтегли.

Сдружение Салса Дива – 175466319 – 404

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ – 176847740 – 412

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КАМАРА – ВАРНА – 176826131 – 411

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

Сдружение "Академия за образователни иновации – Дълголетие" – 176601741 – 410

30Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

ДЗЗД Ем Строй Галчев Инженеринг – 176396863 – 403

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

Сдружение "Спортен клуб по пожаро-приложен спорт Михаил Чубуров-Русе" – 117603460 – 400

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

ДЖИ СИ ЕФ СК 13 ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ – 176032806 – 399

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.
Файл 2 – изтегли.

"АЛЕКСИАНА" ДЗЗД – 103883033 – 398

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

ДЗЗД Спорт Главиница 2014 – 176818086 – 397

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.