Месец: януари 2020

 

ДЗЗД Мистрал – 103851847 – 1038

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

ДЗЗД РИП – 1 – 103859993 – 1037

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

ДЗЗД "Стил" – 103806581 – 1036

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.