Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

„КАФЕ ЮС“ ДЗЗД – 177482051 – 1243

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.