Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД УНИПУЛ Д – 177480958 – 1239

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^