Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД Трансремонтстрой – 175558066 – 1043

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^