Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД Стил – 103806581 – 1123

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^