Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД СОВ – ИНС – 126748016 – 1238

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^