Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД РУСЕ СТРОЙ ПРОЕКТ – 177529608 – 1237

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^