Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД РЙП-1 – 103859993 – 1121

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

^