Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД РИСАЙЛИНГ ЕНД УЕЙСТ КАЛЕКШЪН – 176620396 – 1235

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^