Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД ПРИСТИС – 177105399 – 1236

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

^