Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД Мистрал – 103851847 – 1122

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^