Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД Здраве и дълголетие – 177060452 – 1120

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

^