Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД ЕЛИНОР – 126747633 – 1227

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^