Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД ДАУНЕКС – 177529661 – 1228

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^