Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД ГЕОРГ – 126739031 – 1229

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

^