Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД Витоша 2014 – 176831354 – 1045

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^