Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД "ВИА-ДЛВ ЛЮБИМЕЦ" – 177328039 – 1207

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^