Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД АНГУШ – 175830534 – 1226

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^