Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ГГ СЕВЛИЕВО ДЗЗД – 177055658 – 1233

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^