Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ГГ КРЕМИКОВЦИ – 177047145 – 1203

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^