Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ГГ КРЕМИКОВЦИ ДЗЗД – 177047145 – 1234

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^