Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ВИЖЪН ДЗЗД – 103844800 – 1257

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли