Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

Българо-китайска търговско промишлена камара – 176025929 – 654

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^