Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

БАГРА 2003 ДЗЗД – 103833754 – 1258

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли