Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

Адвокатско дружество Витанови – 177212515 – 1231

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.
Файл 2 – изтегли.^