Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ТП ВИРТУЪЛ ОУПЪН СИСТЪМС – 176884086 – 1113

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^