Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЗЗД "ЕКОПРОЕКТ АСЕНОВГРАД" – 177413190 – 1116

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.^