Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

ДЖИСИЕФ-СК13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ – 176032806 – 1117

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.
Файл 2 – изтегли.^