Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

АКСИОН ГРУП ДЗЗД – 177333246 – 1114

Финансов отчет:

Файл 1 – изтегли.

^